Calcular la edad

Pearson Assessments - Calcular la edad

Nombre:
Fecha de nacimiento: / / dd/mm/yyyy
Fecha de la prueba: / / dd/mm/yyyy
Edad:

Pearson Clinical Assessments © 2018.  All rights reserved.